Sluiten

Wil je klant worden of wil je een offerte? We bellen je graag:

 
Sluiten

Heb je een vraag? Stel hem hier:

 

Wiebes rekent af met pensioen in eigen beheer

6 september 2016
delen:

Er komt een einde aan het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes wil af van de ‘fiscale rommel’. Hij presenteert op Prinsjesdag de details van zijn wetsvoorstel om het pensioen in eigen beheer af te schaffen. Die wet gaat al per 1 januari 2017 in, dus je hebt nog maar weinig tijd om een paar erg belangrijke beslissingen te nemen.

Wat is een pensioen in eigen beheer?

Het pensioen is een spaarpot die ervoor zorgt dat jij, of jouw nabestaanden, een comfortabel leven kan blijven leiden wanneer je inkomen wegvalt door ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De meeste mensen laten deze spaarpot beheren door een verzekeraar of een pensioenfonds. Voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) gold echter sinds 1981 een uitzondering. Zij konden een zogenoemd ‘pensioen in eigen beheer’ opbouwen.

Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat niet een financiële instelling, maar je eigen bv het pensioen beheert. Als dga betaalde je in feite de pensioenpremie aan je eigen bedrijf. Je stortte niet echt geld op een rekening: er werd alleen een pensioenvoorziening op de balans van de bv gezet. De mens achter de dga kon zo een optimaal pensioen opbouwen. De ondernemer achter de dga had zo een mooie kostenpost om de winst te drukken. Hoe hoger de pensioenvoorziening, hoe liever.

Commerciële versus fiscale waarde

Minder winst behalen betekent minder belasting betalen, weet elke dga. Dat weet de belastingdienst echter ook. Daarom moest het pensioen in eigen beheer voldoen aan erg strenge voorwaarden en complexe regels. Als de bv bijvoorbeeld het pensioen in eigen beheer afkocht of niet uitkeerde, kon de dga’s direct maximaal 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente afdragen aan de fiscus.

De ‘fiscale rommel’ waar Wiebes het over heeft, ontstond doordat het pensioen in eigen beheer voor sommige doeleinden een commerciële waarde had en voor andere een fiscale waarde. Dit lijkt een beetje op het verschil tussen de verkoopwaarde en de WOZ-waarde van je huis.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting moet je uitgegaan van de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer. Die is relatief laag en drukt dus minder op de winst, waardoor je meer belasting betaalt. De commerciële waarde is het bedrag dat je betaald zou hebben aan een externe verzekeraar voor dezelfde pensioenopbouw. De commerciële waarde geldt bijvoorbeeld bij de ‘boetes’ van 52% + 20% die de belastingdienst heft bij het overtreden van de regels rondom het pensioen in eigen beheer.

De commerciële waarde is ook van invloed als je dividend wilt uitkeren. Dat mag pas als de (commerciële waarde van) het pensioen in de boeken bespaard blijft. Het geldt ook bij echtscheiding, omdat de bv de waarde van het pensioen in eigen beheer voor de ex-partner moet overhevelen naar een externe verzekeraar. De commerciële waarde beperkt bovendien de mogelijkheden bij het aanvragen van leningen en bij overnames en fusies.

Wat verandert er?

Het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde maakt het pensioen in eigen beheer rommelig. Wiebes gaat deze rommel nu opruimen. Officieel heet dat ‘een grondige herziening’, maar in de praktijk betekent het dat deze regeling in de komende drie jaar moet verdwijnen. Bv’s moeten het pensioen in eigen beheer dus gaan afkopen, bij voorkeur in 2017 al.

We zagen zojuist dat afkopen niet mocht volgens de regels van het pensioen in eigen beheer. Krijgen dga’s nu direct een aanslag voor 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen in eigen beheer? Gelukkig niet. De staatssecretaris rekent uitsluitend de fiscale waarde van het pensioen tot het inkomen. Hij laat bovendien de revisierente vallen. Dit betekent dat de belastingheffing over de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer slechts 41,6% bedraagt.

De staatssecretaris wil stimuleren dat het pensioen in eigen beheer binnen drie jaar verdwijnt. Daarom stelt hij ook nog eens een percentage van de pensioenopbouw vrij van belasting. Deze krijg je door een korting op de grondslag, maar het addertje onder dit gras is dat dit percentage daalt. Als je het pensioen in eigen beheer in 2017 afkoopt, bedraagt deze korting op de grondslag 34,5%, in 2018 is dit 25% en in 2019 nog maar 19,5%. De ‘grondslag’ is voor al deze kortingen de balanswaarde van het pensioen in eigen beheer aan het einde van 2015.

Dga’s krijgen van Wiebes nog een beloning in de vorm van een flinke tegemoetkoming in de loonbelasting. Je betaalt namelijk geen loonbelasting en revisierente over het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde.

En nu?

Bv’s hebben tot 1 januari 2017 de tijd om te beslissen wat zij gaan doen met het pensioen in eigen beheer. De keuze bestaat kortweg uit drie opties: afkoop, overstappen naar de spaarvariant, of nietsdoen.

Afkoop

Als je kiest voor afkoop, gelden de belastingvoordelen die hierboven beschreven staan: een korting op de grondslag en geen revisierente. Als je afkoopt, houdt de bv de loonbelasting in en maakt de rest over naar je privérekening. Je kunt dit bedrag overmaken naar een pensioenverzekeraar. Dan valt het bedrag in box 3. Je kunt geld ook herinvesteren in je bedrijf, maar dat kan niet meer als je het eenmaal bij een externe verzekeraar in beheer hebt gegeven.

Afkopen is alleen mogelijk als het bedrag van tenminste de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer ook echt liquide beschikbaar is. In termen van de huizenmarkt staan deze pensioenen ‘boven water’.

Spaarvariant

Bij veel bv’s is het geld voor het pensioen in eigen beheer niet vrij beschikbaar. Het is alleen maar een getal in de boeken. Voor deze bv’s is afkopen geen optie, maar zij kunnen wel overstappen naar de spaarvariant. In dat geval wordt de nettowinst opgespaard en later uitgekeerd als dividend. Over deze uitkering is de zogenoemde box 2- heffing van 25% van toepassing.

Niets doen

Je hoeft van staatssecretaris Wiebes niet per se iets te doen met het pensioen in eigen beheer. Je kunt het ook bevriezen. Dit is een optie als je het pensioen niet kunt of wilt afkopen en ook niet kunt omzetten naar de spaarvariant. Het geld blijft in de onderneming tot je met pensioen gaat en je betaalt er dan pas belasting over.

Conclusie

Welke optie je ook kiest voor je pensioenopbouw na het pensioen in eigen beheer, je geeft bepaalde pensioenrechten prijs. Daar staat tegenover dat je bv weer ruimte krijgt voor dividenduitkeringen en banken eerder bereid zijn om leningen te verstrekken. De keuzes zijn echter ingrijpend en complex en je moet ze op korte termijn maken. Dat kun je niet alleen. Dan is het goed om te weten dat wij klaar staan om alles helder en duidelijk uit te leggen. We vergelijken de theorie met jouw praktijk. Zo kun je de beste keuze maken voor de toekomst van jouw pensioen in eigen beheer.

Werken bij Kop of Munt?
Klik dan hier voor de test om te zien of je bij ons past!