Sluiten

Wil je klant worden of wil je een offerte? We bellen je graag:

 
Sluiten

Heb je een vraag? Stel hem hier:

 

Transitie vergoeding geldt ook bij ontslag wegens ziekte

1 januari 2016
delen:

Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid ontvangen werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding: de transitievergoeding. Veel werkgevers staan er niet bij stil dat de transitievergoeding ook geldt ook wanneer men afscheid neemt van langdurig zieke werknemers.

Je lag misschien van zon en zee te genieten tijdens je welverdiende vakantie, dus het kan je ontgaan zijn dat op 1 juli 2015 de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (Wwz) van kracht werd. Het doel van deze wet is drieledig: de rechtspositie van flexwerkers versterken, ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker maken, en de WW aanpassen om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Vooral wat de ontslagvergoeding betreft, verandert er nogal wat door de Wwz. Voorheen bestonden er flinke verschillen in de hoogte van de ontslagvergoeding, afhankelijk van de ontslagroute. De vergoeding kon hoger of lager uitvallen als het arbeidscontract beëindigd werd door de kantonrechter, na toestemming van UWV of in overeenstemming met de werknemer.

Sinds 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is geweest een zogenoemde transitievergoeding als de werkgever het arbeidscontract opzegt, ontbindt of niet verlengt. De transitievergoeding is enerzijds een compensatie voor het ontslag en anderzijds een financiële steun tijdens de transitie naar een andere baan.

De transitievergoeding is wettelijk verplicht en bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar. Als het dienstverband langer duurde dan 10 jaar, wordt de transitievergoeding verder verhoogd met een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris, als dat hoger is. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zij kunnen tot 2020 een hogere transitievergoeding ontvangen.

Transitievergoeding ook bij ziekte

De overheid heeft lang en veel gewaarschuwd en geïnformeerd over de Wwz, maar veel werkgevers wisten niet dat de transitievergoeding ook van toepassing is op ontslag van zieke werknemers. Voorheen verviel het opzegverbod na twee jaar ziekte en kon de werkgever een zieke werknemer ontslaan. Sinds 1 juli moet ontslag van zieke werknemers in alle gevallen via het UWV verlopen en komt de transitievergoeding bovenop de bestaande lasten in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid. De vergoeding is echter niet verzekerbaar en je moet er dus voor reserveren. Maar hoe en hoeveel is lastig te beoordelen. (Bron: Accountancy van Morgen)

Wat vindt Kop of Munt?

Als er geen uitzicht is dat de zieke werknemer ooit weer aan de slag kan, bijvoorbeeld bij 80-100% arbeidsongeschiktheid, mist de transitievergoeding doel. Maar je hebt er nu eenmaal mee te maken, dus daarom drie tips:

  1. Investeer tijdig in een goed tweedespoortraject. Maak alvast een berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de kosten van 10 jaar hogere Wga-premies. Dat kan flink oplopen.
  2. Een werknemer die arbeidsongeschikt is voor het werk dat jij biedt, kan wel geschikt zijn voor ander werk. Maak gebruik van de Wet Verbetering Poortwachter om je werknemer op een passende werkplek te plaatsen. Laat je daarin ondersteunen door een arbeidsdeskundige.
  3. Zet je netwerk actief in en gebruik stages, proefplaatsingen en loonkostenondersteuning.

Wil je weten wat de transitievergoeding betekent voor jouw organisatie en reserves? Maak een afspraak met ons team.

Werken bij Kop of Munt?
Klik dan hier voor de test om te zien of je bij ons past!