Sluiten

Wil je klant worden of wil je een offerte? We bellen je graag:

 
Sluiten

Heb je een vraag? Stel hem hier:

 

Prinsjesdag 2018: Wat betekent dat voor jou?

25 september 2018
delen:

Vorige week was het Prinsjesdag 2018 en traditiegetrouw willen we je graag op de hoogte brengen van de belangrijkste veranderingen.

Veel was te doen rond de afschaffing van de dividendbelasting. Een voornemen dat ons land minimaal 2 miljard euro kost. Echter, de overheid kan zulke maatregelen alleen maar budgetair neutraal nemen. Daar was in de media iets minder belangstelling voor. 

Jij, als ondernemer, wordt een belangrijke hofleverancier van de missende belastingeuro’s. Zoals bijvoorbeeld de heffing van belasting over schulden aan de eigen BV.

Veel ondernemers hebben een schuld aan hun BV. De overheid ziet daar een mogelijkheid om belasting te heffen (punt 6). Het gaat bij de meeste BV’s om hoge schulden en daarmee potentieel om veel belastinginkomsten voor de staat. Het gaat in de plannen om schulden van meer dan € 500.000, maar de overheid kennende zal deze grens in de toekomst wel verlaagd worden.

1.Tarieven inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag

De tarieven voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting zullen de komende jaren gaan dalen.

De inkomstenbelasting zal daarnaast met ingang van het jaar 2021 nog maar twee inkomensschijven kennen (het tweeschijvenstelsel).

Op dit moment is nog sprake van vier inkomensschijven. Het toptarief in de inkomstenbelasting zal in 2021 minder dan 50% bedragen.

Voor een overzicht van de wijzigingen in de inkomstenbelasting zie je hieronder.

De tarieven van de vennootschapsbelasting kennen ook een dalende trend. Zie hieronder:

Binnen de wettelijke mogelijkheden ligt onze focus daarom op het tijdig nemen van kosten en het uitstellen van opbrengsten.

2. Verhoging van het lage BTW-tarief

Het lage BTW-tarief wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar 9% (was 6%).

Houdt hier rekening mee in offertes voor goederen en diensten die onder het lage BTW-tarief vallen en pas in 2019 worden geleverd. 

Let op: worden de producten en diensten al in 2018 betaald, maar pas in 2019 geleverd? Dan geldt nog het 6%-tarief van 2018.

3. Beperking verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

De mogelijkheid voor de verrekening van geleden verliezen vanaf het jaar 2019 worden beperkt tot zes jaar vooruit.

Voor verliezen tot en met het jaar 2018 blijft dit (onveranderd) tot negen jaar vooruit.

4. Verhoging tarief box 2

Het belastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% en in 2021 verder verhoogd naar 26,9%.

Let op: heb je winstreserves die je kunt uitkeren? Wacht dan niet te lang: tot en met 2019 blijft het huidige tarief (25%) van toepassing.

5. Tariefmaatregel grondslagverminderende posten (aftrekposten)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in aanmerking worden genomen, versneld afgebouwd.

Dit geldt nu echter ook voor andere grondslagverminderende posten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek (onder meer de aftrek zorgkosten en scholingsuitgaven).

Schematisch:

Natuurlijk hebben wij ook de miljoenennota 2019 voor je doorgenomen. In deze nota is het volgende opgenomen.
 
6. Voornemen in de miljoenennota 2019
Om alle voorstellen budgetmatig te kunnen doorvoeren, is in de miljoenennota 2019 het plan gevat om belasting te heffen over de schuld van DGA's (directeurgrootaandeelhouders) aan hun vennootschap. De totale schuld van DGA’s aan hun BV bedraagt meer dan 50 miljard euro!
 
Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.
  • Als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.
Het belastingtarief zal gelijk zijn aan de tarieven zoals vermeld bij de bullit ‘verhoging tarief box 2’.

Heb je nog vragen over Prinsjesdag en jouw eigen situatie? Neem dan contact met ons op.
Werken bij Kop of Munt?
Klik dan hier voor de test om te zien of je bij ons past!